Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny

PROGRAM KADENCYJNEGO DZIAŁANIA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BUCZKOWICACH

 • Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w BuczkowicachMisją biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowych technologii. Biblioteka poprzez wartościowy i aktualny księgozbiór, dostęp do audiobooków i e-booków, wykwalifikowaną kadrę, a także wysoki poziom imprez kulturalnych ma zapewnić profesjonalny poziom swoich usług.
 • Wizja Gminnej Biblioteki Publicznej w BuczkowicachGminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach stanie się nowoczesnym ośrodkiem informacji, edukacji, ekologii, kultury oraz komunikacji społecznej otwartym na ludzi i wiedzę. Bibliotekarze natomiast będą życzliwymi i kompetentnymi przewodnikami współpracującymi z samorządem, instytucjami
  i organizacjami na naszym terenie.
 • Cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach : 

  – Cele długoterminowePromowanie czytelnictwa i kultury w Gminie Buczkowice:Upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy poprzez wypożyczanie księgozbioru, czasopism, audiobooków oraz możliwość korzystania z e-booków.

  Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów w nowoczesnym systemie SOWA SQL STANDARD w GBP w Buczkowicach i filiach.

  – Zakup i uzupełnienie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

  -Gromadzenie informacji o regionie.

  -Komputerowe opracowywanie nabywanych zbiorów.

  -Dbanie o stan księgozbioru poprzez systematycznie przeprowadzoną selekcję i renowację księgozbioru.

  Promowanie czytelnictwa poprzez tworzenie oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców:

  -Przygotowanie kalendarza imprez kulturalno-edukacyjnych we współpracy z miejscowymi instytucjami kultury, placówkami oświaty i stowarzyszeniami,

  -Promowanie działań biblioteki w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej i Facebooku biblioteki.

  Współpraca z innymi placówkami oświaty i kultury, a także stowarzyszeniami.

  Działania mające na celu poznawanie historii własnego regionu.

  Podejmowanie działań ekologicznych wśród mieszkańców gminy mających na celu kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do otaczającego nas środowiska.

  – Cele krótkoterminowe – uwzględniające obszary działań długoterminowych:

  Wypożyczanie księgozbioru, czasopism, audiobooków, a także zapewnienie czytelnikom dostępu do
  e-booków.

  Gromadzenie i komputerowe opracowywanie zbiorów.

  Promowanie czytelnictwa poprzez szeroką ofertę kulturalną:

  Tydzień Bibliotek – spotkania z dziećmi i młodzieżą ;
  Cała Polska czyta dzieciom ;
  – Promowanie kampanii dla najmłodszych: Mała książka, wielki człowiek ;
  Jesienne Dni Książki – spotkania z pisarzem, konkurs literacki: Chcecie bajki oto bajka… i plastyczny: Mój ulubiony bohater literacki, spotkanie z dziećmi w bibliotekach (impreza kulturalna organizowana wraz z GOK w Buczkowicach) ;
  Światowy Dzień Pluszowego Misia – spotkanie z przedszkolakami, ukazanie im biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom (quizy, zabawy ruchowe i plastyczne) ;
  – Cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece ;
  – Cykliczne spotkanie z poezją- promowanie poezji wśród czytelników i mieszkańców ;
  – Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży szkolnej ;
  – Spotkania Mikołajowe- zainteresowane dzieci literaturą o tematyce świątecznej ;
  – Udział w ogólnopolskiej akcji dla najmłodszych dzieci: „ Mała książka, wielki człowiek”.

  – Działania ekologiczne biblioteki :

  Popołudnia Eko-załogi – spotkania z dziećmi mające na celu kształtowanie pozytywnych zachowań wobec środowiska ;

  Mieszkańcy dla Żylicy – wiosenne i jesienne sprzątanie Żylicy i obszarów do niej przylegających (współpraca z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego „Żylica”, Oddziałem PTT w Bielsku-Białej, GOK w Buczkowicach) ;

  „Nasze Środowisko” – spotkania dla młodzieży promujące ochronę przyrody.

  Reklamowanie przedsięwzięć biblioteki na stronie internetowej, facebooku oraz w lokalnej prasie ;

  Całoroczna współpraca z instytucjami lokalnymi (GOK Buczkowice, TSK „Zagroda”, Szkoły Podstawowe na terenie naszej gminy, Przedszkola, KPZW , Koła Gospodyń Wiejskich, Parafie).