Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny


Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Buczkowicach powstał w ramach realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w gminie Buczkowice etap II”, został zrealizowany przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Działa od 5 maja 2021 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Buczkowicach, ul. Franciszka Miodońskiego 2.

Ten nowoczesny, funkcjonalny obiekt z pięknym zielonym otoczeniem spełnia najnowsze standardy i jest dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Przy budowie zastosowano wiele pro ekologicznych rozwiązań technicznych. W ziemię został wbudowany zbiornik na deszczówkę dzięki czemu zyskuje się wodę do podlewania roślin. Na dachu budynku zainstalowana jest fotowoltaika, produkująca prąd, na potrzeby obiektu. Wykorzystywana jest również nowoczesna technika grzewcza i systemy wentylacyjne.

Celem Ośrodka Edukacji Ekologicznej jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. Szczególnym celem jest edukacja ekologiczna, kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć na terenie gminy Buczkowice i nie tylko.

Do zadań Ośrodka Edukacji Ekologicznej  należy promocja bioróżnorodności występującej na terenie oddziaływania projektu tj. na ścieżce dydaktycznej prowadzącej wzdłuż potoku Żylica oraz jej brzegów.